AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều. Thể tích của hình lăng trụ là V. Để diện tích toàn phần của hình lăng trụ nhỏ nhất thì cạnh đáy của lăng trụ là:

  • A. \(\sqrt[3]{{4V}}\)
  • B. \(\sqrt[3]{V}\)
  • C. \(\sqrt[3]{{2V}}\)
  • D. \(\sqrt[3]{{6V}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>