AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hạt ngọc trai hình cầu (S) bán kính R không đổi, được bọc trong một hộp trang sức dạng hình nón (N) ngoại tiếp mặt cầu (S). Khi đó thì chiều cao h và bán kính đáy r của hình nón (N) lần lượt bằng bao nhiêu để hộp trang sức có thể tích nhỏ nhất?

  • A. \(\left\{ \begin{array}{l} h = 4R\\ r = R\sqrt 2 \end{array} \right.\)
  • B. \(\left\{ \begin{array}{l} h = 3R\\ r = R\sqrt 3 \end{array} \right.\)
  • C. \(\left\{ \begin{array}{l} h = R\sqrt 2 \\ r = 4R \end{array} \right.\)
  • D. \(\left\{ \begin{array}{l} h = R\sqrt 3 \\ r = 4R \end{array} \right.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>