AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một kĩ sư thiết kế sân tập thể thao dạng hình chữ nhật ABCD diện tích bằng 961m2 và được mở rộng thêm 4 phần đất sao cho tạo thành đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD có tâm O là giao điểm hai đường chéo ACBD. Tính diện tích nhỏ nhất (có thể đạt được) của 4 phần đất được mở rộng. (Xem hình vẽ bên)

  • A. \(961\pi - 961{\rm{ }}{m^2}\)
  • B. \(1892\pi - 946{\rm{ }}{m^2}\)
  • C. \(1922\pi - 961{\rm{ }}{m^2}\)
  • D. \(480,5\pi - 961{\rm{ }}{m^2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA