AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, CH4. Đốt cháy hoàn toàn 13,44 lít hỗn hợp khí X ở đktc thu được 23,4 gam H2O. Nếu cho 31,6 gam hỗn hợp X qua lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 48 gam kết tủa. Tính khối lượng của mỗi chất trong 13,44 lít hỗn hợp khí X.

  Lời giải tham khảo:

  \(\begin{array}{l}
  {n_{{h^{_2}}}} = 13,44/22,4 = 0,6\,mol\\
  {n_{{H_2}O}} = 23,4/18 = 1,3\,mol\\
  {n_{{C_2}A{g_2}}} = 48/240 = 0,2\,mol
  \end{array}\)

  Gọi a, b, c lần lượt là số mol của C2H2, C3H6, CH4. có trong 0,6 mol X.

  Theo đề bài ta có:        a + b + c = 0,6 mol   (1)

                                       a + 3b + 2c = 1,3 mol (2)

  Vậy ka, kb, kc lần lượt là số mol của C2H2, C3H6, CH4 có trong 31,6 gam X.

  Theo đề bài ta có:        26ka + 42kb + 16kc = 31,6 mol   (3)

                                       ka = 0,2 mol (4)

  Giả hệ phương trình (1), (2), (3), (4) ta được a=0,1; b=0,2; c=0,3; k=2.

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {{m_{{C_2}{H_2}}} = 0,1.26 = 2,6{\mkern 1mu} gam}\\
  {{m_{{C_3}{H_6}}} = 0,2.42 = 8,4{\mkern 1mu} gam}\\
  {{m_{C{H_4}}} = 0,3.16 = 4,8{\mkern 1mu} gam}
  \end{array}\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>