AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một dòng điện chạy trong ống dây có cường độ phụ thuộc vào thời gian theo công thức i= 400(5-t), trong đó i tính bằng miliampe (mA), t tính bằng giây (s). Ống dây có hệ số tự cảm  L=5mH. Tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong khoảng thời gian từ 0,5 s đến 1 s.

  Lời giải tham khảo:

  Ta có : 

  I1 = 1,8A;    I2 = 1,6A

  Suất điện động tự cảm xuất hiện trong thời gian từ 0,5 s đến 1 s là:

  etc = L\(\left| {\frac{{\Delta I}}{{\Delta t}}} \right|\) = 2.10-3V = 2mV

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>