AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một căn phòng rộng 4m, dài 6m, cao 3m. Tính khối lượng của không khí chứa trong phòng. Biết khối lượng riêng của không khí là 1,29kg/m3.

  • A. 91,33kg
  • B. 92,88kg
  • C. 81,35kg
  • D. 62,69kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thể tích phòng:

  V = 4.6.3 = 72m3

  Khối lượng không khí trong phòng

  m = VD = 72.1,29 = 92,88kg

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>