AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Trường hợp nào sau đây không phải do áp suất khí quyển gây ra: 

  • A. Uống sữa tươi trong hộp bằng ống hút
  • B.  Thủy ngân dâng lên trong ống Tô-ri-xe-li
  • C. Khi được bơm, lốp xe căng lên
  • D. Khi bị xì hơi, bóng bay bé lại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi được bơm, lốp xe căng lên.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>