• Câu hỏi:

  Mỗi dây thần kinh tủy bao gồm:

  • A. Các bó sợi thần kinh cảm giác
  • B. Các bó sợi thần kinh vận động
  • C. Các bó sợi thần kinh cảm giác và các bó sợi thần kinh vận động
  • D. Cả ba ý trên đều không đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC