YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Mỗi dây thần kinh tủy bao gồm:

  • A. Các bó sợi thần kinh cảm giác
  • B. Các bó sợi thần kinh vận động
  • C. Các bó sợi thần kinh cảm giác và các bó sợi thần kinh vận động
  • D. Cả ba ý trên đều không đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dây thần kinh tủy là dây pha gồm các bó sợi hướng tâm và li tâm.

  → Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14048

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON