YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy?

  • A. 30
  • B. 31
  • C. 32
  • D. 33

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Từ tuỷ sống phát đi 31 đôi dây thần kinh tuỷ.
  • Các dây thần kinh tuỷ liên hê với tuỷ sống qua rễ truớc và rễ sau ưong đó bao gồm các bó sợi hướng tâm (nối với tuỷ sống qua rễ sau) và các bó sợi li tâm (nối với tuỷ qua rề trước).

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14047

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON