YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Sợi thần kinh hướng tâm dẫn xung thần kinh đến đâu? 

  • A. Trung khu xử lý thông tin
  • B. Cơ quan thụ cảm
  • C. Cơ quan trả lời kích thích 
  • D. Dây thần kinh li tâm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sợi thần kinh hướng tâm dẫn xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm (cảm giác) đến trung khu xử lý thông tin.

  → Đáp án: A 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136361

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF