YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lịch sử loài người mà chúng ta nghiên cứu, học tập có nội dung gì?

  • A. Là quá khứ của loài người
  • B. Là toàn bộ hoạt động của loài người từ khi xuất hiện đến nay
  • C. Là những gì đã xảy ra và đang xảy ra của loài người
  • D. Là những gì xảy ra và sẽ xảy ra của loài người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6487

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON