YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lấy tuỷ làm tâm, sự phân bố của mạch rây và gỗ trong sinh trưởng sơ cấp như thế nào?

  • A. Gỗ nằm phía ngoài còn mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch
  • B. Gỗ và mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch
  • C. Gỗ nằm phía trong còn mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch
  • D. Gỗ và mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81349

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON