YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Kim nam cham của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc - Nam địa lí vì: 

  • A. Lực hấp dẫn Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó. 
  • B. Lực điện của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó.
  • C. Từ trường của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó. 
  • D. Vì một lí do khác chưa biết.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 97402

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON