ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hai dòng điện có cường độ I1=3A; I2=4A chạy trong hai dây dẫn song song và ngược chiều, cách nhau 20cm. Cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra tại điểm M cách đều hai dây và cách mặt phẳng chứa hai dây dẫn một đoạn 10cm luôn luôn có độ lớn gần giá trị nào nhất: 

  • A.  0 T                  
  • B. 7,07.10-6T        
  • C. 5.10-6T       
  • D. 4. 10-6T
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 97409

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1