ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi xây dựng hình chiếu trục đo người ta chọn phương chiếu l như thế nào?

  • A. Không song song với các trục của hệ trục toạ độ OXYZ và mặt phẳng hình chiếu
  • B. Không vuông góc với mặt phẳng chiếu và song song với một trục của hệ  trục toạ độ OXYZ
  • C. Vuông góc với mặt phằng hình chiếu và song song với một trục của hệ  trục toạ độ OXYZ
  • D. Song song với một trục của hệ trục toạ độ OXYZ và song song với mặt phẳng hình chiếu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8819

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON