YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi mua sắm tài sản cố định thì thời điểm ghi tăng nguyên giá là?

  • A. Thời điểm mua
  • B. Thời điểm sẵn sàng đưa vào sử dụng 
  • C. Thời điểm thanh lý 
  • D. Cả 3 thời điểm trên 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102351

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON