YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Nguyên giá một tài sản cố định trong trường hợp được cho, biếu, tặng được xác định như sau? 

  • A. Giá do bên cho và bên nhận thỏa thuận
  • B. Giá trị còn lại trên sổ kế toán của bên cho 
  • C. Giá thị trường tại thời điểm nhận
  • D. Nguyên giá bằng 0 vì không bỏ ra chi phí để có được dây chuyền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102350

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON