YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Công ty ABC mua 1 ô tô với giá 2,1 tỷ cho mục đích bán lại. Hỏi xe ô tô trên ghi nhận là gì?

  • A. Nguyên vật liệu
  • B. Tài sản cố định hữu hình 
  • C.  Công cụ dụng cụ 
  • D. Hàng hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102353

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON