• Câu hỏi:

  Khi động cơ làm việc, ở kì nào không khí được hút  qua bầu lọc khí nạp vào xilanh?

  • A. kì nạp
  • B. kì nén
  • C. kì cháy
  • D. tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Khi động cơ làm việc, ở kì nạp, không khí được hút  qua bầu lọc khí nạp vào xilanh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC