AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bộ phận nào sau đây có nhiệm vụ loại bỏ các tạp chất ra khỏi nhiên liệu như cặn bẩn, nước,…?

  • A. Nút xả nước
  • B. Bầu lọc nhiên liệu
  • C. Ống thoát khí
  • D. Bơm chuyển nhiên liệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bầu lọc nhiên liệu có nhiệm vụ loại bỏ các tạp chất ra khỏi nhiên liệu như cặn bẩn, nước,…

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>