ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi điều chế axetilen bằng phương pháp nhiệt phân nhanh metan thu được hỗn hợp A gồm axetilen, hiđro và một phần metan chưa phản ứng. Tỉ khối của A so với hiđro bằng 5. Tính hiệu suất quá trình chuyển hóa metan thành axetilen.

  Lời giải tham khảo:

  Gọi số mol metan ban đầu là 1 mol, số mol metan phản ứng là 2x mol.

            2CH4 → 2H2 + 3H2

  Bđ      1 mol

  Pư      2x mol      x mol     3x mol

  BTKL: 1.16 = nS.10 → nS = 1,6 →∆n tăng = 0,6 → x=0,3 → H=60%.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67306

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF