YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

  • A. CH2=CH-CH=CH2. 
  • B. CH3-CH=CH-CH=CH2.
  • C. CH3-CH=C(CH3)2.
  • D. CH2=CH-CH2-CH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67272

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON