YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khái niệm xoắn khuẩn:

  • A. Là những vi khuẩn lượn xoắn, di động được nhờ có lông
  • B. Là những vi khuẩn lượn xoắn, di động
  • C. Di động hoặc không, nếu di động thì có lông quanh thân
  • D. Không di động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xoắn khuẩn là những vi khuẩn lượn xoắn, di động

  Đáp án B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 294145

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON