YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm chất nguyên sinh của vi khuẩn 

  • A. Protein và polipeptid chiếm khoảng 50% trọng lượng khô
  • B. Protein và polipeptid chiếm khoảng 80% trọng lượng khô
  • C. Không có enzym nội bào
  • D. Chứa nội độc tố

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặc điểm chất nguyên sinh của vi khuẩn : Protein và polipeptid chiếm khoảng 50% trọng lượng khô

  Đáp án A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 294143

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON