AMBIENT
 • Choose the best option that has the same meaning as the original sentence.

  Câu hỏi:

  It's a long time since I last saw a movie.

  • A. I spent a long time looking for a movie to see.
  • B. I saw a movie that took very long time.
  • C. I haven't seen movie for a long time
  • D. I have seen some movies so far.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>