YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  (3)...................

  • A. Sweden
  • B. Paris
  • C. Bangkok
  • D. Hanoi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A. Thủy Điển

  B. Pari

  C. Băng Cốc

  D. Hà Nội

  Dựa vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án A

  In countries with snow like Sweden, children go to the mountains with their parents to go skiing.

  Dịch: Ở những nước có tuyết như Thụy Điển, trẻ em cùng cha mẹ lên núi để trượt tuyết.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 301699

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON