AMBIENT
 • Câu hỏi:

  If ... Then ... Else là:

  • A. Vòng lặp xác định
  • B. Vòng lặp không xác định
  • C. Câu lệnh điều kiện
  • D. Một khai báo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>