YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn câu lệnh Pascal hợp lệ trong các câu sau:

  • A. If x : = a + b then x : = x + 1;
  • B. If a > b then max = a;
  • C. If a > b then max : = a ; else max : = b;
  • D. If 5 = 6 then x : = 100;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  If a > b then max = a;

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8641

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON