RANDOM
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết giá trị của biến X bằng bao nhiêu sau khi thực hiện câu lệnh:
     if  (45 mod 3 ) = 0  then X :=X+2;

  ( Biết rằng trước đó giá trị của biến X = 5)

  • A. 5
  • B. 9
  • C. 7
  • D. 11

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA