ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cấu trúc rẽ nhánh có mấy loại?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cấu trúc rẽ nhánh có 2 dạng: Dạng thiếu và dạng đủ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8642

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF