YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp nào sau đây không được xem là dung dịch?

  • A. Hỗn hợp nước đường.
  • B. Hỗn hợp nước muối,
  • C. Hỗn hợp bột mì và nước khuấy đều.
  • D. Hỗn hợp nước và rượu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Khái niệm: Dung dịch là một hỗn hợp đồng nhất của hai hay nhiều chất hòa tan vào nhau

  - Dung môi là chất có lượng (chiếm phần) nhiều hơn

  Đáp án C: Hỗn hợp bột mì và nước khuấy đều.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 292080

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF