ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 22 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?

  • A. 223 học sinh
  • B. 267 học sinh
  • C. 233 học sinh
  • D. 232 học sinh
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khối lớp Hai có số học sinh là:

  245−22=223 (học sinh)

  Đáp số: 223 học sinh.

  Đáp án cần chọn là: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 192641

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1