ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Điền số thích hợp vào chỗ trống: 400 + 500 = …

  • A. 900
  • B. 90
  • C. 800
  • D. 700
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  400+500=900

  Số cần dùng để điền vào chỗ trống là số 900.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 192649

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1