ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Một đội đồng diễn thể dục gồm 295 người, trong đó có 140 nam. Hỏi đội đồng diễn thể dục đó có bao nhiêu nữ?

  • A. 150 bạn
  • B. 152 bạn
  • C. 155 bạn
  • D. 145 bạn
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đội đồng diễn thể dục đó có số bạn nữ là:

  295−140=155 ( bạn )

  Đáp số: 155 bạn.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 192645

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1