YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hệ cơ quan ở thực vật được chia thành

  • A. hệ trung ương và hệ ngoại biên.
  • B. hệ trên mặt đất và hệ dưới mặt đất.
  • C. hệ sinh sản và hệ dinh dưỡng.
  • D. hệ rễ và hệ chồi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thực vật có hai hệ cơ quan chính là hệ rễ và hệ chồi.

  - Hệ chồi: Nâng đỡ, vận chuyển, tổng hợp chất dinh dưỡng cho cây. Tạo hoa, quả, hạt.

  - Hệ rễ: giúp cây bám chặt vào đất hoặc giá thể. Hút nước và muối khoáng đi nuôi cơ thể.

  Đáp án D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 294090

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON