YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cấp độ tổ chức cơ bản nhất của cơ thể là 

  • A. tế bào
  • B. hệ cơ quan
  • C. cơ thể
  • D. cơ quan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cơ thể đa bào được cấu tạo từ nhiều tế bào thực hiện các chức năng khác nhau.

  Các tế bào phối hợp qua một số cấp tổ chức (tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan) để tạo thành cơ thể.

  Cấp độ tổ chức cơ bản nhất của cơ thể là tế bào

  Đáp án A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 294087

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON