YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai giai cấp chính trong xã hội cổ đại phương Tây đó là: 

  • A. Thợ thủ công, thương nhân
  • B. Địa chủ, nông dân
  • C. Dân tự do, vua
  • D. Chủ nô, nô lệ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20174

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON