AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F = 1,6.10-4 (N). Độ lớn của hai điện tích đó là: 

  • A. q1 = q2 = 2,67.10-9 (μC).                  
  • B. q1 = q2 = 2,67.10-7 (μC).
  • C.  q1 = q2 = 2,67.10-9 (C).                        
  • D. q1 = q2 = 2,67.10-7 (C).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>