YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai dây dẫn thẳng, dài có hai dòng điện cùng chiều chạy qua. Chọn phát biểu đúng. 

  • A.  Hai dây hút nhau. 
  • B. Hai dây đẩy nhau.
  • C. Đầu tiên hai dây hút nhau, sau đó đẩy nhau. 
  • D. Hai dây không hút, cũng không đẩy nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 97532

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON