AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giai cấp tư sản Nga thành lập Chính phủ lâm thời vào thời gian nào?

  • A. Tháng 2 năm 1917.  
  • B. Tháng 3 năm 1917.
  • C. Tháng 4 năm 1917.
  • D. Tháng 6 năm 1917.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>