AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô trống □ đặt trước các câu sau đây:

  A. Cách mạng tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với nước Nga và thế giới.
  B. Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên giành được thắng lợi.
  C. Cách mạng tháng Mười Nga đã chỉ ra cho giai cấp công nhân quốc tế kẻ thù chính, trước mắt để đấu tranh đi đến thắng lợi.
  D. Cách mạng tháng Mười Nga đã chọc thủng một mắt xích ở khâu yếu nhất trong hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới.
  E. Cách mạng tháng Mười Nga mở ra con đường giải phóng cho công nhân và nhân dân lao động ở Âu - Mĩ.

  • A. Đúng: A, B, D Sai: C, E
  • B. Đúng: A, B, C Sai:D, E
  • C. Đúng: A, C, E Sai:B, B
  • D. Đúng: C, E, D Sai: A, B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA