• Câu hỏi:

  Gia đình em 1 năm thu hoạch được 2 tấn thóc đem ra chợ bán với giá 2.000đ/1 kg. Tiền bán rau quả và các sản phẩm khác là 1.000.000 đồng.

  Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm ?

  • A. 500000 đồng
  • B. 5000000 đồng
  • C. 600000 đồng
  • D. 6000000 đồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC