• Câu hỏi:

  EU với tư cách là đồng tiền của EU đã được đưa và giao dịch thanh toán từ khi nào?

  • A. Năm 2002. 
  • B. Năm 2004.
  • C. Năm 2001.
  • D. Năm 1999.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC