RANDOM
 • Câu hỏi:

  Đường thẳng (d) vuông góc với mp(P) khi nào?

  • A. (d) vuông góc với ít nhất 2 đường thẳng trong mp(P)                
  • B. (d) vuông góc với đúng 2 đường thẳng trong mp(P)
  • C. (d) vuông góc với 2 đường thẳng cắt nhau 
  • D. (d) vuông góc với 2 đường thẳng cắt nhau và nằm trong mp(P).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>