• Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam toluen, sản phẩm thu được cho đi qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa tạo thành là:

  • A. 40 gam.
  • B. 5 gam.
  • C. 35 gam.
  • D. 7 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nC6H5CH3 = 0,05 mol.

  Suy ra:

  nCO2 = nCaCO3 = 0,05.7 = 0,35mol                        

  mCaCO3 = 0,35.100 = 35 (g) 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC