YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đồng hoá xảy ra quá trình nào dưới đây?

  • A. Giải phóng năng lượng
  • B. Tổng hợp chất hữu cơ đơn giản từ những chất hữu cơ phức tạp
  • C. Tích luỹ năng lượng
  • D. Phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đồng hoá xảy ra quá trình: Tích luỹ năng lượng.

  Đáp án C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 285028

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON