YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều 

  • A. sao cho từ trường cảm ứng có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch. 
  • B. hoàn toàn ngẫu nhiên.
  • C. sao cho từ trường cảm ứng luôn cùng chiều với từ trường ngoài. 
  • D. sao cho từ trường cảm ứng luôn ngược chiều với từ trường ngoài.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 97445

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON