• Câu hỏi:

  Đồi có đặc điểm như thế nào? 

  • A. Dạng địa hình chuyển tiếp giữa bình nguyên và núi
  • B. Dạng bát úp, đỉnh tròn, sườn thoai thoải.
  • C. Khu vực nổi tiếng: Vùng trung du Phú Thọ, Thái Nguyên…
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC