YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  do/ we/ going/ What/ to/ are/ tonight?

  • A. What we are going to do tonight?
  • B. What are we going to do tonight?
  • C. What do we going are to tonight?
  • D. What do are we going to do tonight?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cấu trúc một câu hỏi: “Wh-question + trợ động từ + S + V?”

  Thì tương lai gần với cấu trúc “be going to V”: sẽ làm gì

  Dịch: Chúng ta sẽ làm gì tối nay?

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 292815

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON