YOMEDIA
NONE
 • Rearrange the sentences to make meaningful sentences

  Câu hỏi:

  at/ My/ is/ 255/ Tran Phu street/ house.

  • A. My house is at 255 Tran Phu street.
  • B. My house is 255 at Tran Phu street.
  • C. My house is Tran Phu street at 255.
  • D. My house at 255 is Tran Phu street.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  at + số nhà: ở số nhà bao nhiêu

  => Chọn đáp án A

  Dịch: Nhà tôi ở số 255 đường Trần Phú.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 292814

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON